Internet Communication Co.,Ltd.

บริษัท อินเตอร์เน็ทคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ร่วมงานกับเรา

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค 

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชายและหญิง
– อายุ(ปี) : 20 – 30 ปี
– ระดับการศึกษา : วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
– ความสามารถในการพูด, อ่าน, เขียนภาษาอังกฤษ ปานกลาง
– ชอบข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– ประสบการณ์(ปี) : หากไม่มีประสบการณ์ จะมีทีมงานสอนให้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
– 19/31 ซอยหัวหมาก 11 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240 / ตาม Site งานที่ได้รับมอบหมาย

2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชายและหญิง
– อายุ(ปี) : 20 – 30 ปี
– ระดับการศึกษา : วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
– ความสามารถในการพูด, อ่าน, เขียนภาษาอังกฤษ ได้บ้าง
– ชอบข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– ประสบการณ์(ปี) : หากไม่มีประสบการณ์ จะมีทีมงานสอนให้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
รายได้ – 15,000 ขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
– 19/31 ซอยหัวหมาก 11 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240 / ตาม Site งานที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชายและหญิง
– อายุ(ปี) : 20 – 30 ปี
– ระดับการศึกษา : วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
– ความสามารถในการพูด, อ่าน, เขียนภาษาอังกฤษ ได้บ้าง
– ชอบข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– ประสบการณ์(ปี) : หากไม่มีประสบการณ์ จะมีทีมงานสอนให้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
รายได้
– 15,000 ขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
– 19/31 ซอยหัวหมาก 11 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240 / ตาม Site งานที่ได้รับมอบหมาย

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชายและหญิง
– อายุ(ปี) : 20 – 30 ปี
– ระดับการศึกษา : วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
– ความสามารถในการพูด, อ่าน, เขียนภาษาอังกฤษ ได้บ้าง
– ชอบข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– ประสบการณ์(ปี) : หากไม่มีประสบการณ์ จะมีทีมงานสอนให้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
รายได้
– 15,000 ขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
– 19/31 ซอยหัวหมาก 11 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240 / ตาม Site งานที่ได้รับมอบหมาย

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชายและหญิง
– อายุ(ปี) : 20 – 30 ปี
– ระดับการศึกษา : วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
– ความสามารถในการพูด, อ่าน, เขียนภาษาอังกฤษ ได้บ้าง
– ชอบข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– ประสบการณ์(ปี) : หากไม่มีประสบการณ์ จะมีทีมงานสอนให้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
รายได้
– 15,000 ขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
– 19/31 ซอยหัวหมาก 11 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240 / ตาม Site งานที่ได้รับมอบหมา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท อินเตอร์เน็ทคอมมิวนิเคชั่น จำกัด