ร่วมงานกับเรา

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
     – ชายและหญิง
     – อายุ(ปี) : 20 – 30 ปี
     – ระดับการศึกษา : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี
     – มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
     – ความสามารถในการพูด, อ่าน, เขียนภาษาอังกฤษ ได้บ้าง
     – ชอบข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
     – ประสบการณ์(ปี) : หากไม่มีประสบการณ์ จะมีทีมงานสอนให้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
รายได้
     – 15,000 บาทขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
     – 19/31 ซอยหัวหมาก 11 ถนนรามคำแหง-ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 / ไซต์งานลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
     – ชายและหญิง
     – อายุ(ปี) : 20 – 30 ปี
     – ระดับการศึกษา : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี
     – มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
     – ความสามารถในการพูด, อ่าน, เขียนภาษาอังกฤษ ได้บ้าง
     – ชอบข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
     – ประสบการณ์(ปี) : หากไม่มีประสบการณ์ จะมีทีมงานสอนให้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
รายได้
     – 15,000 บาทขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
     – 19/31 ซอยหัวหมาก 11 ถนนรามคำแหง-ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 / ไซต์งานลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท อินเตอร์เน็ทคอมมิวนิเคชั่น จำกัด