บริษัท อินเตอร์เน็ทคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

บริษัท อินเตอร์เน็ทคอมมิวนิเคชั่น จํากัด ได้ดำเนินธุรกิจผู้วางระบบด้านสารสนเทศ   (IT System Integrator) เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2533 กว่า 25  ปี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ปัจจุบันเราได้สร้างระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบงานสำหรับธุรกิจ (Software as a Services) ที่ได้การรับรองมาตราฐานระดับสากล ด้านความปลอดภัยของขัอมูล         (ISO 27001) 

เพื่อให้บริการกับองค์กรระหว่างประเทศ ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และจะเป็นธุรกิจหลัก สำหรับการให้บริการสารสนเทศ (IT Service Provider) ของบริษัทต่อไปในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ลูกค้าของเรา

มาตรฐานของเรา

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

   19/31 หัวหมาก 11 ถนนรามคำแหง-ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เวลาเปิด-ปิด

08:30 น – 17:30 น
วันจันทร์ – วันศุกร์

ติดต่อเรา

         โทร: 087 556 8885                อีเมล: info@internetcom.co.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 บริษัท อินเตอร์เน็ทคอมมิวนิเคชั่น จำกัด